Lūgšanu brokastis Preiļos

lugsanubrokastis24. oktobrī nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” un Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldības rīko LŪGŠANU BROKASTIS plkst. 11.00 Preiļu novada Kultūras centrā Raiņa bulvārī 28, Preiļos.

Lūgšanu brokastis ir kā aicinājums vairāk pateikties saviem līdzcilvēkiem, kas ir viena no kristietības pamatvērtībām, diemžēl ikdienā labie pateicības vārdi izskan arvien retāk. Kā teicis H. Džibrāns: „Dod, lai vari iepazīt došanas prieku, jo tad, kad Tavs laiks beigsies, viss, ko nebūsi devis, būs zudis… Cēlsirdība ir Tava kroņa pērle, kas vērta simt miljonu alku.”

Šis pasākums ir daļa no starptautiskas iniciatīvas. Kā zinām, Lūgšanu Brokastis ir aizsākušās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā, kad vadītāji saprata, ka tikai labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Tādēļ, vienotībā un saskaņā, lūdzot Dieva svētību tautai un valstij un veidojot dziļāku savstarpēju uzticēšanos brokastu laikā, viņi guva stiprinājumu un gudrību.

Arī Latvijā ir iedibināta tradīcija rīkot Lūgšanu brokastis. Rīgas Svētās Ģertrūdes draudzē Vīru lūgšanu brokastis notiek jau kopš 1869. gada. Lūgšanu brokastis tiek rīkotas Kopienu fondos un pašvaldībās – Talsos un Kandavā, Jelgavā, Kuldīga un Jēkabpilī, kā arī citur.

„Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, Lūgšanu brokastis rīko pirmo reizi. Aicināto viesu vidū ir pašvaldību un iestāžu vadītāji, izglītības, mākslas, kultūras, sporta, uzņēmējdarbības, nevalstiskā sektora un garīgo konfesiju pārstāvji. Aicinot uz šīm Lūgšanu brokastīm, domājam un ceram, ka tas būs laiks, lai tiktos savstarpējam iedrošinājumam, garīgam stiprinājumam un sadraudzībai.

Pasākuma laikā saņemtās dalības maksas tiks ziedotas, lai pateiktos visu piecu novadu krietnajām daudzbērnu ģimenēm, kurās audzina piecus un vairāk bērnus. Lielākais prieks dzīvē ir izmantot savu esamību kādam svarīgam mērķim. Ik katras mātes un tēva svarīgākais mērķis ir vesels, dzīvesgudrs un sabiedrībā iekļauties spējīgs bērns. Jo vairāk ģimenes spēj dot tādus sabiedrības locekļus, jo stiprākas tās ir, līdz ar to stiprinot sabiedrību un valsti kopumā.

„Svarīgs nav mūsu darbu lielums, bet gan mīlestības daudzums, ko mēs ieliekam savos darbos” /Māte Terēza/

Padalīties ar šo ziņu

Komentēt