Lūgšanu brokastis

„Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību”

Mūžs ziedots Darbam – tā ir tēma otrajām Lūgšanu Brokastīm, ko rīko Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem. Šogad Lūgšanu Brokastis notiks 30. oktobrī plkst. 11.00 Līvānu novada Kultūras centrā, aicināto viesu vidū ir uzņēmēji, pašvaldību un iestāžu vadītāji, izglītības, mākslas, kultūras, sporta, nevalstiskā sektora un garīgo konfesiju pārstāvji. Šāds pasākums notiek lai dotu iespēju dažādiem sabiedrības pārstāvjiem sanākt kopā un runāt par to, kas svarīgs, lūgt Dieva svētību darbiem, veidot garīgu kopību un saticību.

Lūgšanu brokastis Preiļos

lugsanubrokastis24. oktobrī nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” un Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldības rīko LŪGŠANU BROKASTIS plkst. 11.00 Preiļu novada Kultūras centrā Raiņa bulvārī 28, Preiļos.

Lūgšanu brokastis ir kā aicinājums vairāk pateikties saviem līdzcilvēkiem, kas ir viena no kristietības pamatvērtībām, diemžēl ikdienā labie pateicības vārdi izskan arvien retāk. Kā teicis H. Džibrāns: „Dod, lai vari iepazīt došanas prieku, jo tad, kad Tavs laiks beigsies, viss, ko nebūsi devis, būs zudis… Cēlsirdība ir Tava kroņa pērle, kas vērta simt miljonu alku.”

Šis pasākums ir daļa no starptautiskas iniciatīvas.