Baznīcgads Dievkalpojums Liturģija Lūgšana Sprediķi

SEPTUAGESIMA – 9. Svētdiena pirms Lieldienām

SEPTUAGESIMA – Devītā svētdiena pirms Lieldienām; Trešā svētdiena pirms Lielā gavēņa Mēs zemojamies tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību (Dan.9-18). Lasījumi: Jer.9:22-23; IKor.9:24-10:5; Mt.20:1-16 Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima (2012.02.05) PROPER 1: A: VMoz.30:15-20 vai Sir.15:15-20; Ps.119:1-8; I Kor. 3:1-9; Mt.5:21-37 B: IIĶēn.5:1-14; Ps.30; IKor.9:24-27; Mk.1:40-45 C: Jer.17:5-10; Ps.1; IKor.15:12-20; Lk.6:17-26 Dziesma: Mums pestīšana atnāca 339 Liturģiskā krāsa – zaļa

Continue reading

Dievkalpojums Lūgšana Svētki

Mūžības svētdiena

Mūžības svētdienā 23. novembrī Līvānu ev.lut, baznīcā plkst 13:00 dievkalpojums, kurā tradicionāli aizlūgsim par šai dzīvei mirušajiem saviem piederīgajiem. Aizlūgšanas, dodoties uz dievkalpojumu, lūgums uzrakstīt uz lapiņas un pieteikt mācītājam. Mūžīgu mieru, Kungs, dodi, mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem, lai dus mierā. Ar šo svētdienu noslēdzas Baznīcas liturģiskais gads.

Continue reading