Baznīcgads Dievkalpojums Liturģija Lūgšana Sprediķi

SEPTUAGESIMA – 9. Svētdiena pirms Lieldienām

SEPTUAGESIMA – Devītā svētdiena pirms Lieldienām; Trešā svētdiena pirms Lielā gavēņa Mēs zemojamies tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību (Dan.9-18). Lasījumi: Jer.9:22-23; IKor.9:24-10:5; Mt.20:1-16 Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima (2012.02.05) PROPER 1: A: VMoz.30:15-20 vai Sir.15:15-20; Ps.119:1-8; I Kor. 3:1-9; Mt.5:21-37 B: IIĶēn.5:1-14; Ps.30; IKor.9:24-27; Mk.1:40-45 C: Jer.17:5-10; Ps.1; IKor.15:12-20; Lk.6:17-26 Dziesma: Mums pestīšana atnāca 339 Liturģiskā krāsa – zaļa

Continue reading