Dievkalpojums Liturģija Lūgšana Mācītājs

Bībeles stunda (zoom) par Kol 3:12-27

Trešdien, 19. janvārī 18.00 Bībeles stunda ar iespēju pieslēgties attālināti. Mācītājs Guntars Paeglis runās par Kol 3:12-17. Tas ir Svēto Rakstu lasījums Rīta dievkalpojumā (Laudes) Baznīcas Dziesmu un lūgšanu grāmatā (977.lpp). 12 Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā,

Continue reading

Baznīcgads Dievkalpojums Liturģija Lūgšana Sprediķi

SEPTUAGESIMA – 9. Svētdiena pirms Lieldienām

SEPTUAGESIMA – Devītā svētdiena pirms Lieldienām; Trešā svētdiena pirms Lielā gavēņa Mēs zemojamies tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību (Dan.9-18). Lasījumi: Jer.9:22-23; IKor.9:24-10:5; Mt.20:1-16 Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima (2012.02.05) PROPER 1: A: VMoz.30:15-20 vai Sir.15:15-20; Ps.119:1-8; I Kor. 3:1-9; Mt.5:21-37 B: IIĶēn.5:1-14; Ps.30; IKor.9:24-27; Mk.1:40-45 C: Jer.17:5-10; Ps.1; IKor.15:12-20; Lk.6:17-26 Dziesma: Mums pestīšana atnāca 339 Liturģiskā krāsa – zaļa

Continue reading