Mazo Grantu projekts: Brīvdabas altāra vietas sakopšana Līvānu pilsētas kapos.

Latviešu kapu kopšanas tradīcijas ir izcila kultūras vērtība. Kristietībā kapsēta tiek pielīdzināta baznīcai, un kapusvētkos tiek aizlūgts par katru, kas radis mūžīgo mieru kapu kalnā.

     Arī mūsu, Līvānu Evaņģēliski luteriskās draudzes, darbības neatņemama sastāvdaļa ir  kapu svētku dievkalpojumu svinēšana dažādās Līvānu novada kapsētās. Līvānu pilsētas kapu brīvdabas altāra vieta izveidota un atrodas skaistā vietā smilšu uzkalniņā kapsētas vidū. Gadu gaitā tā bija kļuvusi nepievilcīga un publiskiem pasākumiem nepiemērota, bet nu tā ir sakopta.

     Realizējot šo projektu, sakopta Līvānu pilsētas kapu brīvdabas altāra vieta, uzstādīta jauna pārvietojama nojume un izgatavoti trīs jauni soliņi. Projekta rezultāta ieguvēji ir ne tikai Līvānu Evaņģēliski luteriskās draudzes locekļi, bet ik viens, kas atnācis uz kapsētu, lai godinātu un atcerētos savus piederīgos un vienlaikus arī lai piepildītu un bagātinātu savu dzīvi, pārdomājot pieredzēto, tādējādi veidojot tikumus, kurus nodosim nākamām paaudzēm. 

     Glītais un atjaunotais brīvdabas altāris arī turpmāk būs izmantojams kā centrālā vieta kapu svētku dievkalpojumu svinēšanai. Laikā, kad notiek lūgšanu brīdis tas sniegs gan garīgu, gan estētisku baudījumu.

          Paldies par finansiālu atbalstu Līvānu novada domei un ikkatram draudzes loceklim un ziedotājam!

   Ar katru sakoptu stūrīti mēs padarām mūsu Līvānus skaistākus!

Leave a comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *