Skip to content

Diecēzes draudžu diena, programma

2016_DDD“Tava ceļasoma“

Kad? Kur?sestdien, 30. jūlijā, Līvānos

Kas tur būs?– dievkalpojums / lekcijas /  aktīva darbošanās / koncerts / u.c.

Vai arī bērniem?– bērniem būs paralēla programma

Cik maksā? – 5 eur / personai (iekļautas pusdienas, launags)

Kur pieteikties? – pie savas draudzes mācītāja vai pa tālr. 26840337 līdz 25. jūlijam 

9 : 00 reģistrēšanās (Līvānu ev. lut. baznīcā)
10 : 00 dievkalpojums
11 : 15 atklāšana
11 : 45 lekcija (Līvānu kultūras nams)
13 : 15 pusdienas
14 : 00 lekcija (Līvānu kultūras nams)
15 : 30 koncertuzvedums (Līvānu kultūras nams)
16 : 30 diecēzes kauss (Līvānu skolas stadions)
17 : 45 diecēzes ziņas (Līvānu kultūras nams)
18 : 15 svētbrīdis (Līvānu ev.lut.baznīca)
18 : 45 sadraudzība

Vakara sadraudzībai lūgums paņemt līdzi groziņus. Sadraudzības laikā draudzēm ir iespēja rādīt priekšnesumus, prezentācijas ( dziesmas, dejas, skeči, utml.)

Komentēt