Kristības sakraments

Svētās Kristības sakraments ir pats pirmais. To var saņemt jau tūlīt pēc piedzimšanas. Tā Dievs dāvina cilvēkam grēku piedošanu, Svēto Garu ļaunā vietā un mūžīgo dzīvību.