Mūžības svētdiena

Mūžības svētdienā 23. novembrī Līvānu ev.lut, baznīcā plkst 13:00 dievkalpojums, kurā tradicionāli aizlūgsim par šai dzīvei mirušajiem saviem piederīgajiem. Aizlūgšanas, dodoties uz dievkalpojumu, lūgums uzrakstīt uz lapiņas un pieteikt mācītājam. Mūžīgu mieru, Kungs, dodi, mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem, lai dus mierā. Ar šo svētdienu noslēdzas Baznīcas liturģiskais gads.

Ziemsvētku laika dievkalpojumi

1.Adventa svētdiena. Dievkalpojums 1.dec. plkst 13:00; Koncerts Jersikas kultūras namā plkst 15:00 3.Adventa svētdiena. Dievkalpojums 15.dec. plkst 13:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums 24. decembrī plkst 15:00 2.Svētdiena pēc Ziemsvētkiem. Dievkalpojums 5.janv. plkst 13:00 2.Svētdiena Epifānijas (Atspīdēšanas) laikā. Dievkalpojums 19.janv. plkst 13:00 4.Svētdiena Epifānijas laikā. Dievkalpojums 2.febr. plkst 13:00

Dievkalpojums, liturģija Līvānu luterāņu baznīcā 1. un 3. mēneša svētdienā plkst 13:00. Pēc Dievkalpojuma kristāmo un iesvētāmo sagatavošana. Baznīcas svētku dienās  dievkalpojums tiks izziņots Baznīcas ziņojumos un šeit, mājas lapā.