Pieslēgties


0   +   2   =  

Aizmirsāt paroli?

Please enter your email. The password reset link will be provided in your email.

Bīskapu kolēģijas aicinājums

LELB Bīskapu kolēģija ir atsaukusies LR Aizsardzības aicinājumam Bermontiādes simtgades atzīmēšanas dienā 11.novembrī plkst. 20:00 aicināt draudzes piecas minūtes skandināt […]

Pārcelts dievkalpojums

Athanasius_von_Alexandria

Sv. Atanāzijs

7. jūnija dievkalpojums tiek pārcelts uz 31.maiju – Sv. Trīsvienības svētkiem.

Dievkalpojumā paredzētas kristības un iesvētības. Ticību šajos svētkos apliecināsim ar Atanāzija ticības apliecību.

Katram, kurš vēlas tapt svētlaimīgs, vispirms ir jābūt pareizai, kristīgai ti­cībai. Tas, kurš to neuzskata par vajadzīgu, bez šaubām, nolemj sevi mū­žīgai pazudināšanai. Pareiza kopīga kristīgā ticība ir šī:

Mēs godājam vienu vienīgo Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienā vienīgā dievībā, nesajaucot personas un neizmainot dievišķā pamata būtību.

Jo viena ir Tēva, otra — Dēla un trešā — Svētā Gara persona, bet Tēva, Dēla un Svētā Gara dievišķā Būtne ir viena vienīga: līdzvērtīga godā un mūžīgā majestātē.

SEPTUAGESIMA – 9. Svētdiena pirms Lieldienām

the_eleventh_hour_labourers._Jan_LuykenSEPTUAGESIMA – Devītā svētdiena pirms Lieldienām; Trešā svētdiena pirms Lielā gavēņa

Mēs zemojamies tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību (Dan.9-18).

Lasījumi: Jer.9:22-23; IKor.9:24-10:5; Mt.20:1-16

Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima
Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima (2012.02.05)

PROPER 1:
A: VMoz.30:15-20 vai Sir.15:15-20; Ps.119:1-8; I Kor. 3:1-9; Mt.5:21-37
B: IIĶēn.5:1-14; Ps.30; IKor.9:24-27; Mk.1:40-45
C: Jer.17:5-10; Ps.1; IKor.15:12-20; Lk.6:17-26
Dziesma: Mums pestīšana atnāca 339
Liturģiskā krāsa – zaļa

Mūžības svētdiena

Mūžības svētdienā 23. novembrī Līvānu ev.lut, baznīcā plkst 13:00 dievkalpojums, kurā tradicionāli aizlūgsim par šai dzīvei mirušajiem saviem piederīgajiem. Aizlūgšanas, dodoties uz dievkalpojumu, lūgums uzrakstīt uz lapiņas un pieteikt mācītājam. Mūžīgu mieru, Kungs, dodi, mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem, lai dus mierā. Ar šo svētdienu noslēdzas Baznīcas liturģiskais gads.

Lūgšanu brokastis Preiļos

lugsanubrokastis24. oktobrī nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” un Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldības rīko LŪGŠANU BROKASTIS plkst. 11.00 Preiļu novada Kultūras centrā Raiņa bulvārī 28, Preiļos.

Lūgšanu brokastis ir kā aicinājums vairāk pateikties saviem līdzcilvēkiem, kas ir viena no kristietības pamatvērtībām, diemžēl ikdienā labie pateicības vārdi izskan arvien retāk. Kā teicis H. Džibrāns: „Dod, lai vari iepazīt došanas prieku, jo tad, kad Tavs laiks beigsies, viss, ko nebūsi devis, būs zudis… Cēlsirdība ir Tava kroņa pērle, kas vērta simt miljonu alku.”

Šis pasākums ir daļa no starptautiskas iniciatīvas.

Ziemsvētku laika dievkalpojumi

1.Adventa svētdiena. Dievkalpojums 1.dec. plkst 13:00; Koncerts Jersikas kultūras namā plkst 15:00 3.Adventa svētdiena. Dievkalpojums 15.dec. plkst 13:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums 24. decembrī plkst 15:00 2.Svētdiena pēc Ziemsvētkiem. Dievkalpojums 5.janv. plkst 13:00 2.Svētdiena Epifānijas (Atspīdēšanas) laikā. Dievkalpojums 19.janv. plkst 13:00 4.Svētdiena Epifānijas laikā. Dievkalpojums 2.febr. plkst 13:00

Dievkalpojums, liturģija Līvānu luterāņu baznīcā 1. un 3. mēneša svētdienā plkst 13:00. Pēc Dievkalpojuma kristāmo un iesvētāmo sagatavošana. Baznīcas svētku dienās  dievkalpojums tiks izziņots Baznīcas ziņojumos un šeit, mājas lapā.