Pārcelts dievkalpojums

Athanasius_von_Alexandria

Sv. Atanāzijs

7. jūnija dievkalpojums tiek pārcelts uz 31.maiju – Sv. Trīsvienības svētkiem.

Dievkalpojumā paredzētas kristības un iesvētības. Ticību šajos svētkos apliecināsim ar Atanāzija ticības apliecību.

Katram, kurš vēlas tapt svētlaimīgs, vispirms ir jābūt pareizai, kristīgai ti­cībai. Tas, kurš to neuzskata par vajadzīgu, bez šaubām, nolemj sevi mū­žīgai pazudināšanai. Pareiza kopīga kristīgā ticība ir šī:

Mēs godājam vienu vienīgo Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienā vienīgā dievībā, nesajaucot personas un neizmainot dievišķā pamata būtību.

Jo viena ir Tēva, otra — Dēla un trešā — Svētā Gara persona, bet Tēva, Dēla un Svētā Gara dievišķā Būtne ir viena vienīga: līdzvērtīga godā un mūžīgā majestātē.