Lūgšanu brokastis

„Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību”

Mūžs ziedots Darbam – tā ir tēma otrajām Lūgšanu Brokastīm, ko rīko Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem. Šogad Lūgšanu Brokastis notiks 30. oktobrī plkst. 11.00 Līvānu novada Kultūras centrā, aicināto viesu vidū ir uzņēmēji, pašvaldību un iestāžu vadītāji, izglītības, mākslas, kultūras, sporta, nevalstiskā sektora un garīgo konfesiju pārstāvji. Šāds pasākums notiek lai dotu iespēju dažādiem sabiedrības pārstāvjiem sanākt kopā un runāt par to, kas svarīgs, lūgt Dieva svētību darbiem, veidot garīgu kopību un saticību.

Pārcelts dievkalpojums

Athanasius_von_Alexandria

Sv. Atanāzijs

7. jūnija dievkalpojums tiek pārcelts uz 31.maiju – Sv. Trīsvienības svētkiem.

Dievkalpojumā paredzētas kristības un iesvētības. Ticību šajos svētkos apliecināsim ar Atanāzija ticības apliecību.

Katram, kurš vēlas tapt svētlaimīgs, vispirms ir jābūt pareizai, kristīgai ti­cībai. Tas, kurš to neuzskata par vajadzīgu, bez šaubām, nolemj sevi mū­žīgai pazudināšanai. Pareiza kopīga kristīgā ticība ir šī:

Mēs godājam vienu vienīgo Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienā vienīgā dievībā, nesajaucot personas un neizmainot dievišķā pamata būtību.

Jo viena ir Tēva, otra — Dēla un trešā — Svētā Gara persona, bet Tēva, Dēla un Svētā Gara dievišķā Būtne ir viena vienīga: līdzvērtīga godā un mūžīgā majestātē.

SEPTUAGESIMA – 9. Svētdiena pirms Lieldienām

the_eleventh_hour_labourers._Jan_LuykenSEPTUAGESIMA – Devītā svētdiena pirms Lieldienām; Trešā svētdiena pirms Lielā gavēņa

Mēs zemojamies tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību (Dan.9-18).

Lasījumi: Jer.9:22-23; IKor.9:24-10:5; Mt.20:1-16

Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima
Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima (2012.02.05)

PROPER 1:
A: VMoz.30:15-20 vai Sir.15:15-20; Ps.119:1-8; I Kor. 3:1-9; Mt.5:21-37
B: IIĶēn.5:1-14; Ps.30; IKor.9:24-27; Mk.1:40-45
C: Jer.17:5-10; Ps.1; IKor.15:12-20; Lk.6:17-26
Dziesma: Mums pestīšana atnāca 339
Liturģiskā krāsa – zaļa