Lūgšanu brokastis Preiļos

lugsanubrokastis24. oktobrī nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” un Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldības rīko LŪGŠANU BROKASTIS plkst. 11.00 Preiļu novada Kultūras centrā Raiņa bulvārī 28, Preiļos.

Lūgšanu brokastis ir kā aicinājums vairāk pateikties saviem līdzcilvēkiem, kas ir viena no kristietības pamatvērtībām, diemžēl ikdienā labie pateicības vārdi izskan arvien retāk. Kā teicis H. Džibrāns: „Dod, lai vari iepazīt došanas prieku, jo tad, kad Tavs laiks beigsies, viss, ko nebūsi devis, būs zudis… Cēlsirdība ir Tava kroņa pērle, kas vērta simt miljonu alku.”

Šis pasākums ir daļa no starptautiskas iniciatīvas.